Uluslararası Ticaretin Finansmanı Prensipleri ve Blockchain

BU KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ?

Ulusal ve Uluslararası Ticaretin, Tanımı, Türleri, Riskleri, Finansmanı, Finansmanın Önündeki Engeller, Önlemler ve Çözümler, Finansman Alanları, Ödeme Yöntemleri ve Finansman İmkanları, Finansman Araç ve Yöntemleri, Prensipleri (ICC-Wolfsberg Group-BAFT), Mevzuat-Kuruluşlar-Finansal Suçlar-Riskler-Kontroller-Yaptırımlar-Ambargolar-Zorluklar-Öneriler-Konrol Mekanizması-Müşteri Durum Tespiti-Sınırlar-Eskale Süreci-Savunma Hattının Üç Çizgisi-Ödeme ve Güvence Yöntemleri Bazında;Risk göstergeleri, Tablolar, Faaliyet ve Risk Kontrolleri, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Konuları, Tanımlar-Alanlar-Riskler-Kayıplar-Önlemler-Sahtecilik Örnekleri, Alternatif Finansman Teknikleri (Katılım Bankacılığı ve İslami Finansman), Temel İlkeler-Riba/Garar/Kumar ve Şans Oyunları Yasağı-Murabaha-Mudaraba-Müşareke-İjara-Selem-İstisna-Teverruk-Karz-ı Hassen ve Diğerleri

BLOCKCHAIN: Blockchain Nedir?, Blockchain Nasıl Çalışır?, Blockchain Nerede Kullanılır?, Blockchain ve Ticaretin Finansmanı, Blockchain İle Finansal Ürünleri Kullanmak, Blockchain Teknolojisini Kullanmak İsteyen Kişi Ve Kurumlara Tavsiyeler, Blockchain İle İlgili Yazılar/Görüşler