KATILIM KOŞULLARI Katılımcı, başvuru yapmadan önce www.techsquare.com.tr sitesinde yer alan KoçSistem Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş (“ KoçSistem”) öncülüğünde Techsquare Girişimcilik ve İnovasyon Platformu hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyup onaylamak ve başvuru formunu doldurmak suretiyle yarışmaya katılmaktadır Katılımcı, Başvuru Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğini vermiş olduğu bilgilere ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bahse konu bilgilerde herhangi bir zamanda ortaya çıkacak olan gerçeğe aykırı bir durum olması halinde yarışma dışı kalacağını ve bu hususta hiç birtalepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder. Techsquare Girişimcilik ve İnovasyon Platformu kapsamında özellikle ürün isimleri, sloganlar, logolar ile reklam ve pazarlamaya yönelik fikirlere ilişkin olarak yapılan başvuruları incelemeye alınmayacaktır. Son başvuru tarihine göre 18 yaşını doldurmuş bireylerin başvuruları geçerli kabul edilir Katılımcı, Girişimcilik Platformu kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, tüzel ve/veya gerçek 3.kişilerin fikirlerinden alıntı olmadığını ve tüzel ve/veya gerçek 3.kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. Katılımcı’nın İşbu maddeye aykırı davranması halinde, üçüncü kişiler tarafından KoçSistem Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş’ye yöneltilen her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle KoçSistem’in uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını taahhüt eder. Katılımcı ileteceği fikir/projenin, orijinal ve özgün olmaması, herkes tarafından bilinen ve öngörülebilen uygulamalara ilişkin olması, yakın bir gelecekte uygulamaya alınması kuvvetle muhtemel olan bir uygulamaya ilişkin olması hallerinde, bu fikrin KoçSistem tarafından aynen ya da geliştirilmiş olarak kullanılmasına herhangi bir itirazı olmayacağını ve bahse konu fikir/projeye ilişkin herhangi bir hak iddiasında ve talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. Katılımcı, KoçSistem’in de içinde yer aldığı bilgi teknolojileri pazarında faaliyet gösteren ve/veya bilgi teknolojileri sektörü ile alakalı başka firmalara KoçSistem ile rakip olsun olmasın, hiçbir surette yarışma konusu ve finale kalan fikir/projeyi açıklamayacağını, vermeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder Katılımcı; gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse KoçSistem’in faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, KoçSistem’in çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metodları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere KoçSistem ve İş ortaklarına ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, Fikir/Proje’nin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini sağlayarak saklayacağını, bu hususta her önlemi alacağını, gizlilik esaslarına uygun hareket edeceğini taahhüt eder. KoçSistem’in yapılan başvuruya cevap verme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, Katılımcı tarafından başvurusu yapılan Fikir/Proje’yi değerlendirmeye almakta veya almamakta serbesttir. Katılımcının bahse konu başvuruda bulunması KoçSistem’i değerlendirmeye almak dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yükümlülük altına sokmamaktadır. Katılımcı tüm bu hususları başvuruyu yaptığı sırada bildiğini ve kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. KoçSistem yarışma kapsamında belirlenmiş olan takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme koşullarını ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Yarışma ile ilgili olarak değerlendirme süreci, takvimi, ödül prosedürü ve kazanım şartları ilerleyen zamanda KoçSistem tarafından yine www.techsquare.com.tr sitesinde ayrıca yayınlanacaktır. Katılımcı ileride yayınlanacak olan ve zaman zaman KoçSistem’in ihtiyarında değişikliğe uğrayabilecek olan süreç ve prosedürleri, ödül kazanım şartlarını kabul etmemesi halinde herhangi bir talep ve/veya iddiada bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. KoçSistem zaman zaman ve kendi inisiyatifine bağlı olarak ve önceden haber verme yükümlülüğü bulunmaksızın katilim koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bahse konu değişiklikler KoçSistem tarafından www.techsquare.com.tr sitesinde yayınlanacak olup yayınlandığı tarih itibariyle tüm katılımcıları bağlayacaktır. Katılımcı bahse konu koşullarda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde ilgili değişiklikten haberdar olmadığını iddia edemeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve beyan eder. KoçSistem, ürün ve hizmetleri hakkında tüm katılımcılara e-posta, SMS ve telefon gibi araçlarla bilgilendirme yapabilir. Başvuru formunda yarışmacı tarafından paylaşılan iletişim bilgileri başvuru yapılan fikir/proje ile ilgili ve/veya yeni başvuruları teşvik etme ve yarışmacı ile iletişime geçmek amacıyla KoçSistem tarafından kayıt altında tutulacaktır